Privacyverklaring goodr.nl

  1. Identiteit

Sport Specials VOF
Plesmanstraat 1
3833 LA, Leusden, Nederland

Contactadres privacy gerelateerde vragen: contact@goodr.nl

  1. Doeleinden

Uw (bedrijfs-)gegevens gebruiken wij voor het leveren van onze producten en diensten.

Uw gegevens kunnen bovendien door ons gebruikt worden voor interne administratie en voor analyse- en marketingdoeleinden. Wij geven uw (bedrijfs-) gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk mocht zijn voor het vastleggen en/ of uitvoeren van de aankoop of informatieaanvraag.

  1. Gebruik van cookies

Deze site vereist essentiële cookies om goed te kunnen functioneren. Onze winkel, beheerd door Shopify, maakt gebruik van cookies waarmee u goederen aan uw winkelmandje kunt toevoegen en geverifieerde acties kunt uitvoeren, zoals inloggen op uw persoonlijke account.

                  Lees hier meer over het gebruik van cookies door Shopify:          https://www.shopify.nl/legal/cookies

  1. Nieuwsbrieven

Wij sturen u onze nieuwsbrieven als u aangeeft deze te willen ontvangen. Als u geen berichten meer wenst te ontvangen van goodr.nl dan kan dat te allen tijde door u uit te schrijven. Wij sturen u dan geen nieuwsbrieven meer.

  1. Inzage en correctie

Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht op inzage in uw gegevens en de mogelijkheid om deze aan te passen of ter laten verwijderen door Sport Specials. Als betrokkene kunt u dit opvragen via contact@goodr.nl , binnen 30 dagen voldoen wij aan uw verzoek.

  1. Beveiliging

Al uw gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd opgeslagen. Sport Specials houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ingang 25 mei 2018).
 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet er persoonlijk op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.